Đổi – Trả sản phẩm

  • Hàng ký gửi: trả hàng trong vòng 03 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thỏa thuận
  • Điều hiện hàng vẫn còn nguyên kiện, không hư hỏng
  • Đã mua hàng: sản phẩm bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển tới nơi giao Công ty sẽ chịu trách nhiệm tùy vào từng trường hợp xử lý.

 

?Hotline: 0834 48 66 88
?Địa chỉ: 91/18/5 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, Bình Thạnh, TP. HCM
?Email: support@keorong.com
?Facebook: https://www.facebook.com/keorongvn/

X

Bạn cần tư vấn ?